Zorg en Wi-Fi

Een onmisbaar onderdeel van de keten.

COW's (Computer on Wheels), mobiele röntgenapparaten, radiologie beelden, Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD)/Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) op handheld, draadloze hartbewaking, patiënten entertainment, een aantal voorbeelden van medische toepassingen die onderdeel vormen van primaire zorgprocessen van uw ziekenhuis. Uw Wi-Fi netwerk is om deze redenen niet meer ondersteunend aan het zorgproces maar vormt een onmisbaar onderdeel van de keten.

Op basis van onze praktijkervaringen in de zorg weten wij dat Wi-Fi netwerken in de ziekenhuizen over het algemeen goede dekking bieden. Een aantal andere aspecten, onmisbaar voor het goed functioneren van zorgapplicaties over Wi-Fi, zijn echter vaak onderbelicht:

• Hebt u gegarandeerde bandbreedte per draadloos device?
• Hebt u inzicht in de verbinding van de COW's en mobiele röntgenapparaten?
• Hebt u inzicht in het functioneren van de hartbewaking over Wi-Fi?
• Kan men zich zonder connectieverlies verplaatsen door het gebouw of vleugel?
• Wat heeft waar en wanneer invloed op het functioneren van het draadloos netwerk?
• Wat gebeurt er bij uitval van één of meerdere Wi-Fi access points?

Deze aspecten zijn vaak verborgen voor de ICT staf binnen de ziekenhuizen. Dit is niet vreemd, de zorgapplicaties en de manier hoe ze gebruikt worden is geëvalueerd in de loop van de tijd.

Omdat juist deze aspecten de kwaliteit van de zorgprocessen garanderen pakt SolidBE dit anders aan! Lees de onderstaande artikelen:

De praktijk in actie
Zorg en inzicht
Zorg en proactiviteit

Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting of download hier de whitepaper.

Gratis Wi-Fi Check?

Vul het onderstaande formulier in.

SolidBE Twitter

Volg ons op twitter!

Referenties

SolidBE en haar referenties.
  • Zeeman - Zorg en Wi-Fi

  • Fox-IT - Zorg en Wi-Fi

  • Media College Amsterdam - Zorg en Wi-Fi

  • Avanade - Zorg en Wi-Fi

  • IVO Deurne - Zorg en Wi-Fi

SolidBE B.V.

Postadres:
Postbus 1072, 2600 BB Delft

Bezoekadres:
Platinastraat 11, 2718 SZ Zoetermeer

Telefoon nummer:
+31 (0)88 - 88 99 000
Fax nummer:
+31 (0)88 - 88 99 001

Support nummer:
+31 (0)88 - 88 99 088

Schrijf u hieronder in op de nieuwsbrief van SolidBE voor een maandelijkse digitale update.